ระบบและคุณสมบัติ


Front Desk

คุณสมบัติ
✔ มีความสามารถในการค้นหาห้องได้อย่างรวดเร็วและในแง่มุมต่างๆ 
✔ แสดงข้อมูลสำคัญของลูกค้าและมีสัญลักษณ์ที่สำคัญทั้งแบบสีและไอคอน
✔ มีคำสั่งการใช้งานแบบ Quick Menu ที่สามารถลัดเข้าไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว
✔ มีคำสั่งการย้ายห้องแบบ Drag & Drop พร้อมระบบการตรวจสอบ

More Feature+

Reservation

คุณสมบัติ
✔ การทำจองห้องจากสัญญาคู่ค้า (Corporate & Agent)
✔ การทำจองห้องลูกค้า FIT หรือ Promotion 
✔ การทำจองแบบ Multi-Room Type ใน 1 การจอง
✔ การบันทึก Guest Profile ใหม่และการดึง Guest Profile จากประวัติ

More Feature+

Housekeeping

คุณสมบัติ
✔ แสดงห้องพักทั้งหมดที่มีสถานะเป็นห้องสกปรก
✔ แสดงห้องพักทั้งหมดที่มีสถานะเป็นห้องสะอาด
✔ แสดงห้องพักทั้งหมดที่มีแขกพักอาศัยอยู่ ณ ขณะนี้
✔ แสดงห้องพักทั้งหมดที่มีสถานะเป็นห้องว่าง ณ ขณะนี้

More Feature+

Front Cashier

คุณสมบัติ
✔ การบันทึกค่าใช้จ่ายลงในแต่ละ Folio ของผู้เข้าพัก แบบอัตโนมัติ (System)
✔ การบันทึกค่าใช้จ่ายลงในแต่ละ Folio ของผู้เข้าพัก แบบมือ (Manual)
✔ การบันทึกเงินมัดจำประเภทต่างๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เงินโอน และการคืนเงินมัดจำ
✔ การบันทึกค่าใช้จ่ายผู้เข้าพักตามประเภทรายได้

More Feature+

Night Audit

คุณสมบัติ
✔ ตรวจสอบสถานะห้องพักที่ค้าง Check-in หรือค้าง Check-Out
✔ ตรวจสอบค่าห้องพัก อาหารเช้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนการบันทึกอัตโนมัติ (Auto Post)
✔ ระบบ Back up ข้อมูลอัตโนมัติก่อน Close Day
✔ บันทึกค่าห้อง ค่าอาหารเช้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เข้า Folio ของแขกผู้เข้าพักแต่ละห้องโดยอัตโนมัติ

More Feature+

Inquiry

คุณสมบัติ
✔ หน้าแสดงผลข้อมูลทั้งหมดในระบบ ทุกสถานะรวมกัน
✔ ตัวกรองแสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่มีสถานะเป็น "Reserved"
✔ ตัวกรองแสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่มีสถานะเป็น "In House"
✔ ตัวกรองแสดงผลข้อมูลทั้งหมดที่มีสถานะเป็น "Checked Out"

More Feature+

Manager

คุณสมบัติ
✔ สามารถตั้งค่า Rate การขายห้องได้ไม่จำกัด และตามฤดูกาล
✔ สามารถตั้งค่า Rate การขายห้องได้ตาม Market Segment
✔ สามารถตั้งค่า Rate การขายห้องด้วยวิธีคำนวณแบบ Inclusive หรือ Exclusive
✔ สามารถตั้งค่า Rate การขายห้องแบบ Breakdown รายการ Room Include ABF หรือแบบ Room Only

More Feature+

Reports

คุณสมบัติ
✔ Reservation Booked
✔ Reservation Booked By Market Segment
✔ Reservation Forecast (Legal Format)
✔ Monthly Reservation Forecast

More Feature+

Security

คุณสมบัติ
✔ กำหนดผังองค์กรและตำแหน่งงาน
✔ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานตามตำแหน่งความรับผิดชอบ
✔ การควบคุมสิทธิ์อย่างละเอียดทั้งระดับ menu และ ปุ่มคำสั่งการทำงาน
✔ การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา

More Feature+

Configurations

คุณสมบัติ
✔ การตั้งค่าตึก ปีก ชั้น โซน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างตึก หรือ รีสอร์ท
✔ การตั้งค่า Room Type, Room No, Bed No
✔ การตั้งค่าลักษณะพิเศษของห้อง เช่น Connecting Room, None Smoking Room
✔ การตั้งค่าลักษณะพิเศษของทัศนียภาพ เช่น Sea View, Garden View, Hill Side View

More Feature+