ระบบ PMS (Properties Management System) For SmartEHotel


เป็นระบบ PMS ที่รันบน Cloud ที่ทำงานได้ทุกที่ที่มี Internet รองรับการการทำงานในรูปแบบปัจจุบัน และระบบ PMS นี้มีความสามารถที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้ โรงแรม และคนทำงานโรงแรมทำงานได้สะดวกรวดเร็ว

ควบคุมระบบงานอย่างเป็นระบบโดยการใช้ Application ที่ทันสมัยและตอบโจทย์การทำงาน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริการที่รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และระบบยังสามารถควบคุมและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลด้านการเงิน ระบบ PMS มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้

Image

ระบบ PMS มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้


ระบบการจองที่สะดวกและรวดเร็ว
ระบบการ Checkin ที่ทันสมัย โดยลูกค้าแค่ยื่นเพียงข้อมูลการจองหรือชื่อเท่านั้น ระบบก็สามารถ check in ได้
ระบบมีระบบ Auto Posting ค่าห้องพักให้อัตโนมัติ กรณีที่ลูกค้าพักหลายวัน ซึ่งลดและป้องกันพนักงานทำงานผิดพลาดได้
มีระบบการจัดการ อาหาร เช้า ซึ่งสามารถมีรายงานให้ฝ่าย FB จัดการวางแผนเตรียมงานได้
มีระบบการจัดการ Minibar / มีระบบ Mini Stock ให้กับส่วนแม่บ้าน
ระบบมีระบบ การจัดการห้องพักได้ง่าย เช่น กรณีห้องปิดซ่อม หรือห้องพร้อมขาย หรือไม่พร้อมขาย มีระบบจัดการให้
ระบบมี Log Security Activity ต่างๆในการทำงานให้
ระบบมี Guest Profile & Guest Activity & Guest History เพื่อสามารถนำข้อมูลไปส่งเสริมการขายได้ในอนาคต ตาม Lift Stly ของลูกค้าแต่ละคน
มีระบบ Interface กับระบบอื่นๆได้ เช่น Doorlock