ระบบ Chanel Management with Sitemider


เป็น Tool ที่ช่วยจัดการห้องพักให้กับ Travel Agent ที่มีในท้องตลาด ให้สามารถขายห้องพักได้ ซึ่งสามารถมี Allotment ร่วมกันได้ในการแบ่งให้แต่ Travel Agent ทำให้โรงแรมไม่ต้องยุ่งยากในการจัดแบ่งห้องขายให้แต่ละ Agent
โดยมีระบบจัดการห้องขายที่ง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ PMS SmartEhotel ได้ 100%

Image

ระบบ Chanel Management With Siteminder มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้จัดการ Allotment กลางได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Over Booking
มีระบบจัดการราคาขายแต่ละ Agent ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว


สามารถกำหนดเงื่อนไขการจองให้แต่ละ Agent ได้ง่าย
มีระบบจัดการห้องพักที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PMS SmartEhotel ได้