ระบบ IBE (Internet Booking Engine)


เป็น Tool ที่ช่วยให้ทางโรงแรมเพิ่มช่องทางการขายห้องพักและบริการต่างๆได้ด้วยโรงแรมเอง สามารถจัดการการขายได้อย่างมีระบบ และลดการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับกลุ่ม Travel Agent ได้ทำให้ โรงแรมเพิ่มรายได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถมีระบบจัดการเกี่ยวกับการขาย Service ต่างๆมากขึ้น สามารถกำหนเงื่อนไขการขายได้เองและทำให้สะดวกและทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบ Cloud และสามารถทำงานได้ทุกอุปกรณ์

Image

ระบบ IBE มีคุณสมบัติและความสามารถดังต่อไปนี้


ทำงานบนระบบ Cloud Solution
สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Mobile / Notebook / Desktop PC
โรงแรมสามารถกำหนด Promotion เพื่อส่งเสริมการขายได้
ในการจองห้องพัก ลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลเที่ยวบิน และอื่นๆที่ต้องการให้ทางโรงแรมจัดเตรียมให้ได้ หรือเลือก Special Request ที่ทางโรงแรมได้เปิดให้เลือกใช้ Service ต่างๆได้ ซึ่งทำให้ลูกค้าสะดวก และทางโรงแรมก็สามารถเพิ่มการขาย Service ต่างๆได้
สามารถทำ Booking Button ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น Website บริษัท , Facebook Page , หรือตาม Web Site โฆษณา ต่างๆ สามารถนำ Booking Button ไปวางได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายห้องพักมากขึ้น
โรงแรมสามารถสร้างเงื่อนไขการจองได้ เช่น สามารถจองล่วงหน้าได้กี่วัน, สามารถกำหนด Special Request ให้ลูกค้าใส่ได้, เงื่อนไขเกี่ยวกับเด็กที่จะมาพัก, เงื่อนไขการยกเลิก
เป็น Tool ที่ช่วยให้ทางโรงแรมสามารถขายห้องพักของทาง โรงแรมได้เอง โดยไม่ต้องผ่านทาง Travel Agent
มีระบบ Payment ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Payment Gateway / Bank Transfer ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการจองห้องพัก
สามารถเชื่อมต่อระบบ PMS ของ SmartEhotel ได้ 100%